Toetajad

SOTSIAALMINISTEERIUM

Valgamaa Naiste Tugikeskus on Eesti Naiste Varjupaikade Liidu koostööpartner projektis Developing services for victims of domestic violence, strengthening co-operation between different institutions and raising awareness among victims and the general public, mida viiakse ellu Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Kodune ja sooline vägivald“ toetusel.
Tänu projektile on meie klientidel aastatel 2013-2015 tagatud kuus kokku vähemalt 13 tundi tasuta psühholoogilist nõustamist/psühhoteraapiat ja 12 tundi juriidilidt nõustamist.
Projekti toetusel saime uuendada oma kodulehte.
Meie töötajad saavad projekti raames regulaarselt supervisiooni ja neil on võimalik osaleda vähemalt kaks korda aastas toimuvatel koolitustel ja muudel projekti üritustel.

index

 

VALGA LINNAVALITSUS

index2