Valminud on uus Eesti Naiste Tervise Uuringu aastast 2014.

Kategooria: Uudised

 

Uuringu eesmärk on hinnata Eesti viljakas eas naiste seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -käitumise erinevaid tahke, mis puudutavad seksuaalsuhteid, rasedust ja sünnitust, lastesaamisplaane mõjutavaid tegureid, rasedusest hoidumist, viljatust ja rahulolu seksuaaltervise teenustega.

Uuringusse oli kaasatud juhuvalimi teel 5233 Eesti Rahvastikuregistrisse kantud 16–44-aastast naist. Küsimustikud postitati 2014. aasta veebruaris.

Link uuringu kodulehele on siin :  https://sisu.ut.ee/naisteterviseuuring/avaleht-0

Kodulehelt leiab täpsema ülevaate uuringu tulemustest.