Lapsed ja justiitssüsteem: lapse õigus olla ära kuulatud

Kategooria: Uudised

Lapsel on õigus olla ära kuulatud ja kaasatud igas teda puudutavas küsimuses.

Ka justiitssüsteem peab arvestama laste õigustega.

Valminud on video Euroopa Põhiõiguste Ameti (FRA) eestvedamisel, selgitamaks lapsele seda õigust.

Link videole :

https://www.youtube.com/watch?v=-n0e2yQ8RYY&feature=youtu.be