Neidusid õpetatakse suhtes vägivalla märke ära tundma.

Kategooria: Uudised

Lähisuhtevägivalla ennetamiseks pakutakse 14–18-aastastele naistele jõustamiskoolitust.

Koolitus toimub nädalavahetustel. Kolmepäevase koolituse eesmärk on õpetada tüdrukuid kriitiliselt hindama soostereotüüpe, ennast kehtestama, ära tundma vägivalla esimesi märke suhtes ja vägivalla kogemisel või pealtnägemisel aitama iseennast või teisi. Koolitus sisaldab palju mängulisi elemente ja praktilisi harjutusi, pakume muuhulgas ka enesekaitse koolitust. Rohkem infot koolituste kohta leiab lehelt   http://www.enu.ee/enu.php?keel=1&id=601

Link täisartiklile : http://www.linnaleht.ee/672500/neidusid-opetatakse-suhtes-vagivalla-marke-ara-tundma