Kase, Helve (koostaja). Vaikijate hääled

Kategooria: Artiklid

Raamat soolisest vägivallast: räägivad ohvrid, nõustavad eksperdid, analüüsivad teadlased. Tallinn 2001: Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroo, EV Sotsiaalministeeriumi Võrdõiguslikkuse Büroo, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. [Perevägivalla põhjustest, tagajärgedest, statistikast Eestis]