Algas naistevastase vägivalla vastu suunatud teavituskampaania.

Kategooria: Uudised

Algas teavituskampaania „Ava Silmad“, mille eesmärk on tõsta Eesti elanikkonna, eriti noorte, teadlikkust naistevastase vägivalla olemusest, avaldumisvormidest, tagajärgedest ja abisaamise võimalustest.

Justiitsminister Andres Anvelti sõnul on vägivalla märkamine, sellest teavitamine ja ennetamine riigi prioriteet ja iga inimese kohus. „Absoluutselt mingisugusele vägivallale pole õigustust – olgu see siis vaimne, füüsiline või seksuaalne. Me ei tohi karta sellest rääkimist ning peame julgema vägivallatsejatele näpuga näidata, neid häbistada. Me kõik peame vaeva nägema, et vägivald poleks kellegi meelest lahendus, vaid häbiasi,“ ütles Anvelt.

Kampaania kutsub inimesi üles vägivalda märkama ja abi saamiseks professionaalide poole pöörduma. Üleriigilisel tasuta lühinumbril 1492 saavad abi küsida kõik füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naised. Kampaania julgustab ka vägivalla märkamise korral politsei poole pöörduma. Näiteks võiks olla kindlasti märksa kõrgem seksuaalsest vägivallast teatamine.

Novembris toimub kampaania esimene osa ja see jätkub märtsis. Kampaaniat viiakse läbi nii teles, sotsiaalmeedias kui noorte vabaaja asutustes ja tänavapildis. Veebikeskkonnas www.avasilmad.ee on võimalik saada praktilisi nõuandeid, kuidas kaitsta end vägivaldse suhte eest, kuhu pöörduda ning mida teha vägivalla ohvriks langemise korral. Kampaanias osalevad tuntud inimesed nagu muusikud Genka ja Vladimir Tšerdakov, saatejuhid Mihkel Raud ja Vadim Antsupov, filmirežissöör Ilmar Raag, sportlane Heiki Nabi, näitlejad Priit ja Märt Pius ning Ilja Nartov; ajakirjanik Andrei Titov.

Kampaania maksumuseks on 98 184 eurot ja seda toetavad rahaliselt Euroopa Liidu programm PROGRESS, justiitsministeerium, sotsiaalministeerium ning politsei- ja piirivalveamet. Lisaks kampaaniale toimuvad ka koolitused noortele.

Teavituskampaania on üks osa tegevustest, mida justiitsministeerium vägivalla vähendamiseks ette võtab.

Detsembris allkirjastab justiitsminister Eesti nimel Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni. Samuti töötab justiitsministeerium välja uut vägivalla ennetamise strateegiat, mis keskendub muuhulgas nii soolisele vägivallale kui ka probleemidele noorte hulgas.